โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก (World AIDS Day)ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ในกิจกรรมครั้งนี้ ดร.ชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แสดงละครและตอบคำถามเนื่องในวันเอดส์โลก พร้อมทั้งให้โอวาทกับนักเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ สนาม โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th