นายถวัลย์  ศรีสุขะโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th