กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

                      โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 บริเวณเวทีหน้าอาคาร 3 โดย ดร. สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการ
        โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับชั้น
        ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานมีการจับฉลากแจกของรางวัล มีการแสดงดนตรีของนักเรียน มีซุ้มอาหาร และซุ้มกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย

 

  

  

  

  

  

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th