กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครู ปี 2563

           วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครู
ตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ณ ลานพระ เจ้าภาพ คือ ม.1/11, ม.3/2, ม.3/5, ม.4/6 และม.4/14

 

  

  

  

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th