เยี่ยมค่าย นศท. ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เข้าเยี่ยมค่ายฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 2 และชั้นปี 3
ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563

  

  

  

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th