วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดงานเปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ บ.ก. 2563 B.P.K. Open House 2020

โดย  นายวิเชียร  ชุติมาสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน

ที่มา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม http://www.bpk.ac.th , https://www.facebook.com/bpkschool/

งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  https://www.facebook.com/pg/AVE.BPK

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th