นายสมบูรณ์  สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย นำคณะครูร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสุลต่านแห่งโอมาน ณ สถานเอกอัคราชทูตรัฐสุลต่านแห่งโอมาน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th