วันที่ 10 มกราคม 2562 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

โดย  นายวิเชียร  ชุติมาสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน

ที่มา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม http://www.bpk.ac.th , https://www.facebook.com/bpkschool/

งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  https://www.facebook.com/pg/AVE.BPK

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th