อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติครู เนื่องในโอกาสงานวันครูประจำปี พ.ศ. 2563 โดยการอ่านสาส์นวันครูจากนายกรัฐมนตรี และมอบรางวัลครูดีเด่นด้านต่างๆ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th