ดร.บุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์และงานพัฒนาบุคลากร ร่วมกับโรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์  ได้ร่วมลงนาม  MOU  กับ  London  South  Bank  University  ประเทศอังกฤษ Oversea  Chinese  University  ประเทศไต้หวัน  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เพื่อนำครู  บุคลากร  และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาร่วมกันโดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมลงนาม จำนวน 115 โรงเรียน  เมื่อวันที่ 13 – 14 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำและดำน้ำชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th