ผศ.ดร.จักรพันธ์  พรนิมิตร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี “สุพรรณิการ์เกมส์ ๖๒”  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
ระหว่างวันที่  ๑๔ - ๑๕   มกราคม ๒๕๖๓ 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th