งานอนามัยโรงเรียน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

วันที่ 14 ก.พ. 2563

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th