วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดสังเวชร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมกิจกรรม Big cleaning Day โดยสำนักงานเขตพระนคร ร่วมกันทำความสะอาดสนามกีฬา และบริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th