โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ โดยนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตรจากผู้อำนวยการ ฟังปัจฉิมโอวาทจากพระอาจารย์ ผู้อำนวยการ ต่อด้วยพิธีถวายบังคมลาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีแสดงมุทิตาคารวะต่อครู และกิจกรรมแสดงความยินดีจากสภานักเรียน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th