โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า คณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมส่งพี่อำลาน้อง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th