การประชุมครูครั้งที่ 3/2563 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

__________________________________________

                     ดร. สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู ครั้งที่ 3/2563
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอเนกประสงค์
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของเดือนที่ผ่านมา นัดหมายกำหนดการต่าง ๆ ของโรงเรียน แสดงความยินดีกับครูที่เลื่อนวิทยฐานะ แนะนำคุณครูย้ายมาช่วยราชการ
และอวยพรวันเกิดแก่คุณครูที่เกิดในเดือนมีนาคม

 

  

  

  

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th