\

                วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยนำโดยนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จัดประชุมครูทั้งโรงเรียน โดยใช้ Google Meet เพื่อแจ้งข้อราชการ
เร่งด่วนและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกลของสถานศึกษา


 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th