วันที่ 20 พฤษภาคม  2563  ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และท่าน ผอ.ไชยา กัญญาพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนของโรงเรียนมหรรณพาราม  โดยมีท่านผู้อำนวยการวิจิตร  สมบัติวงศ์  ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมการเรียนการสอน และทักทายนักเรียน  โดยมีการจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Google Classroom และโปรแกรม Google Meet  

 

 

ดูรูปกิจกรรมเพิ่ม https://photos.app.goo.gl/Srp83A2HY7cuP5ux8

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th