ดร. นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม. 1) พร้อม ผอ. พิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้เดินทางมายังโรงเรียนวัดราชโอรส เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มอบนโยบายในการบริหารจัดการ โดยเน้นสร้างความตระหนัก พัฒนาครู และการสร้างห้องเรียนออนไลน์แห่งการเรียนรู้

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th