นายสมบูรณ์  สาลีพันธ์ ผอ.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พร้อมคณะครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และมอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th