เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยาจัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศ-ร้อยดวงใจฟ้าม่วง" ม.๔/๑-๔/๕

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th