นายสมบูรณ์  สาลีพันธ์ ผอ.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พบปะผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่า เพื่อปฐมนิเททศนักเรียนใหม่ประจำพักนอน(หอพัก)ในภาคเรียนที่ 1/63

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th