จันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ติดต่อประสานงานกับสำนักงานเขตบางขุนเทียน ให้ดำเนินการฉีดพ่นยุ่งลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th