เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง "สานสัมพันธ์ พบกันเพื่อลูก" ระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th