โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำ ปีการศึกษา 2563 โดยนักเรียนใหม่จะได้ทำความรู้จักกับผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา เรียนรู้อัตลักษณ์ วัฒนธรรมอันดีของโรงเรียน และรับฟังแนวคิด ประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้จัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และตั้งจุด ทำความสะอาดบริเวณทางเข้า

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th