โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน กลุ่มบริหารวิชาการและงานคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรม google classroom ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th