โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เพื่อพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยได้ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องพ่นแอลกอฮอล์
อินฟราเรด ติดตั้งจุดล้างมือพร้อมสบู่ ติดตั้ง table shield ในโรงอาหาร และส.ก.นภาพล จิระกุล สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อนุเคราะห์พ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนาและฉีดหมอกควันป้องกันยุง 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th