อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เปิดภาคเรียนใหม่ภายใต้การเฝ้าระวังความปลอดภัยของนักเรียน จากการระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ สพฐ.และ ศธ.

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th