โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และท่านผู้อำนวยการ เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดแต่งคำประพันธ์เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th