วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่ 1 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th