เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐  กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จัดกิจกรรมศึกษานารีวิทยา น้อมวันทาบูชาครู นักเรียนกลุ่ม B ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th