วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยประชุมครู ประจำเดือนกรกฎาคม
โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม
ณ หอประชุมวาสุกรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th