โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น ม.1,2,4,5
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อสรรหากรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่งเสริมนักเรียนที่เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
โดยมีการมอบโล่ให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในระดับชั้น ม.3 และนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ของปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น.
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<


email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th