โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อสรรหากรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่งเสริมนักเรียนที่เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

โดยมีการมอบโล่ให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในระดับชั้น ม.2 และ ม.5 ของปีการศึกษา 2562
และการเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ระดับโรงเรียน
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<


email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th