วันที่ 10 สิงหาคม 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง นำโดยนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร นิมนต์เจ้าอาวาสวัดชิโนรสาราม เจ้าอาวาสวัดครุฑ
และพระสงฆ์ 29 รูป จากวัดชิโนรสาราม วัดครุฑ และวัดอัมพวา ร่วมรับบาตร
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th