วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเป็นประธานในพิธี ณ ศาลาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่ 1 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th