วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย นำโดยนางสาวนวพร ชิณวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th