วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย นำคณะครู
และนักเรียน ร่วมงานถวายผ้าห่มอังสะพระประธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
โดยคุณวิสาขา หงสนันท์ ผู้แทนเชิญผ้าห่มอังสะพระประธาน มาเปลี่ยนใหม่ ณ อุโบสถ์วัดครุฑ แขวงบ้านช่างหล่อ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th