นายสมบูรณ์  สาลีพันธ์ ผอ.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บิหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th