วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน

เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงยิมเนเซียม โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th