วันที่ 11 กันยายน 2563 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวิวัฒนาการหลักสูตรและ
แบบเรียนไทยและห้องสมุดออนไลน์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th