วันที่ 7-10 กันยายน 2563 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงกลุ่มที่ 21 ระยะที่ 2 ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก

 
 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th