โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 21)
ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง
ระหว่างวันที่ 11 - 16 กันยายน 2563
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<


email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th