วันที่ 22 กันยายน 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยนำโดยนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เข้าร่วมงาน “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน” จัดโดยสมาคมผู้บริหาร
หญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชียร์ แอร์พอร์ท

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th