โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จัดพิธีเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาคารวะแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th