วันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดงาน “กษิณา ราตรีประดับดาว ปี 2563” 
โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ประธานองค์กรหลักของสถานศึกษา
4 องค์กร และอดีตครูชิโนรสฯ ส.ส.องอาจ คร้ามไพบูลย์ ส.ส.จักรพันธ์ พรนิมิตร และตำรวจสถานีบางกอกน้อยให้เกียรติ
ร่วมงาน มีครูผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นางสาวนวพร ชิณวงษ์ นางสาวจันทร ศิริธรรม และนางสาวศิวพร แสงแก้ว 
ณ หอประชุมวาสุกรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th