วันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจ มุทิตาคาระวะ...ครู 
ปี 2563” โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี
โดยครูผู้เกษียณอายุราชการได้แก่ นางสาวนวพร ชิณวงษ์ นางสาวจันทร ศิริธรรม และนางสาวศิวพร แสงแก้ว
ณ ศาลาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่ 1 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th