ในวันจันทร์ที่​ ๑๒ ตุลาคม​ ๒๕๖๓​ โรงเรียนโยธินบูรณะ​ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)​ โดยการนำของ นายเจนการณ์​ เพียงปราชญ์​ ผู้อำนวยการโรงเรียน​ พร้อมคณะครู และนักเรียนลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด
ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา ณ วัดทองสุทธาราม
 
 
 
 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th