นายจงจัด   จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมเป็นประธานในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ในวันที่่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th