วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางพรรณพิมล จำสุข ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้รับมอบหมายจากนายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เป็นประธานในพิธีกิจกรรมการอบรมเรื่องโลกออนไลน์ เรารู้จัก..ดีจริงหรือ? ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมพระปิ่นเกล้า โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th